Clubgegevens

Officiële benaming

Wielerclub “Jeugd Cycling Team 99 vzw” ingeschreven onder nummer 0628.878.714
Lid van Wielerbond Vlaanderen onder het nummer 12019004
Officieel adres van de club: Hellichtstraat 121, 3110 Rotselaar

Statuten

Jeugd Cycling Team 99 is een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921.
De statuten (oprichtingsakte) werden gepubliceerd op 25 april 2015 onder nummer 0307243 in het Belgisch Staatsblad.
Hierin worden de algemene principes van de club zoals benaming, zetel, doel, beheer, … weergegeven.
Geïnteresseerden kunnen hiervan een copie bekomen bij de bestuursleden.
De praktische werkwijze van de vereniging wordt vermeld in het clubreglement.

Verzekering

De vereniging heeft geen eigen verzekering voor ongevallen tijdens wedstrijden en/of trainingen.
De renners zijn hiervoor evenwel verzekerd via Cycling Vlaanderen waarbij zij een (dag)vergunning hebben afgesloten.
Daarnaast heeft de vereniging wel een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens eigen organisaties.

Lidgeld

Jaarlijks lidgeld bedraagt 110€ per renner tot en met U15, vanaf U17 bedraagt dit 130€/renner. Vanaf 2 leden binnen hetzelfde gezin bekom je 20€ korting vanaf de tweede renner.

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ploegvoorstelling en een algemene ledenvergadering gehouden waarop alle renners worden uitgenodigd.