Clubreglement

Interclubs

De aanvraag tot inschrijving voor interclubs wordt gedaan door de ploegleider.
In geval van positieve reactie van de organisator worden de renners hiervan in kennis gesteld.
De ploegleider maakt zijn selectie + 2 reserves bekend met het oog een zo sterk mogelijke ploeg op te stellen.
14 Dagen voor de wedstrijd wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.
Een renner die geselecteerd is voor een IC en niet wenst deel te nemen mag die dag ook niet deelnemen aan een andere wedstrijd , ingeval van een meerdaagse wedstrijd zolang deze meerdaagse duurt.
De inschrijvingen voor interclubs worden steeds door de club betaald.
In geval van overnachtingen worden deze kosten eveneens door de club gedragen.

Clubtrainingen

Iedere woensdag tussen 14u30 en 16u30 is er een training voorzien voor miniemen, aspiranten & nieuwelingen.
De trainingen gaan door in het bos, op de weg en/of op de piste.
De renners worden hiervan op de hoogte gesteld door een mail op maandagavond.
Voor de junioren worden er regelmatig trainingen gegeven zowel in het bos als op de weg.
Ook deze renners worden via mail op de hoogte gebracht.
Er wordt van de renners verwacht dat ze 10 Cross trainingen volgen + 10 trainingen op de weg .
Tijdens de trainingen dient er altijd geluisterd te worden naar de trainer, begeleider of opleider.
Sportief gedrag staat voorop en men brengt de andere clubgenoten niet in gevaar; de wegcode wordt steeds gerespecteerd.

Evaluatie renners .

Op 1 oktober van het desbetreffende jaar worden de renners geëvalueerd , dit met het oog op overgang naar de volgende reeks .

Clubuitrusting

Het dragen van de clubuitrusting of van materiaal dat ons door de sponsors ter beschikking gesteld wordt – zoals drinkbussen – is gedurende het ganse jaar verplicht en dit zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen.
Gedurende wedstrijden mag bovendien uitsluitend de uitrusting van het betreffende seizoen – met correcte opdruk van de sponsors – gedragen worden

Vervanging clubuitrusting bij valpartij.

Miniemen en aspiranten .                                                                                                                                              Bij een valpartij op clubtraining of wedstrijd wordt broek en trui vervangen .                                           Sprintpakjes worden niet vervangen door de club .

Nieuwelingen, junioren & beloften  .                                                                                                                         Bij een valpartij op clubtraining of wedstrijd wordt broek en trui vervangen .                                  Sprintpakjes worden 1 x vervangen bij een valpartij in wedstrijd .

Regeling transfer

Een renner die een overeenkomst sluit met AA Drink Young Lions moet deze overeenkomst ook naleven.
Dit betekend dat de overeenkomst loopt van 1 januari tot en met 31 december van het lopend jaar.
Deze regeling geld voor renners vanaf miniem tot en met junior.
Voor tweedejaars junioren kan er een regeling getroffen worden in verband met een overgang naar belofte toe.
Een renner die de club verlaat kan geen aanspraak maken op premies die in de loop van het betreffende jaar behaald zijn.

Wedstrijden

Enkel wedstrijden gereden onder het regelement van WBV, KBWB ,UCI,of FCWB komen in aanmerking voor de club.

Organisaties

Een renner die een verbintenis aangaat met AA Drink Young Lions verbindt zich er ook toe om aanwezig te zijn op Persvoorstelling en algemene vergadering alsook deel te nemen aan de cross die de club organiseert.
Uitzonderingen op deelname of aanwezigheid op een van deze evenementen kunnen besproken worden binnen het bestuur.